نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست گروه علوم سیاسی

 

زمان : پنجشنبه 29 مهر ماه 1400 ساعت 10 الی 12 صبح 

در اسکای روم :  برو به صفحه اسکای روم 
به آدرس : https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/eghtesad